Inventic Adm Design

Søbstad Consulting Org.nr. 920 463 541 (MVA)

Utvikling av nettsider - YouTube video-utvikling

Fornuftige websider

  • Enkel oppbygging og få avanserte funksjoner. 
  • God sikkerhet mot innbrudd. 
  • God søkemotor-optimalisering.
  • Ingen dyre «markedspakker». 
  • Normalt god oppetid.
  • Middels beredskap ved feil.
  • En part å forholde seg til. 

Hvis dette treffer så ta kontakt for en kort og uforpliktende dialog om utvikling av nye websider. 

Nedenfor er noen eksempler som vi har laget.

Internett sider – fra Inventic Adm Design

YouTube – illustrasjonsvideoer i bruk

YouTube kanal