Inventic adm design

Søbstad Consulting Org.nr. 920 463 541 (MVA)

PS! Siden er under endring!

Inventic Adm Design – fornuftig priset bistand til alt fra over- og underordnede ledelsesproblemstillinger til det å sette opp web-sider som kommer høyt opp på Google søk. 

Dette er et lite selskap og kapasitet nødvendigvis begrenset. Mindre bedrifter som ønsker hjelp til ett eller annet; å bli funnet på Google, etterkomme lover og regler, behovet for grunnleggende struktur, prosedyrer og dokumentasjon, ønsket om å jobbe trygt fra «skyen» og ikke eksponere seg for unødige risiki fra internett. 

Herfra kommer ingen «team» for å pumpe ut hardt tjente penger; kun konkret bistand etter behov. Likandes bedrifter (vi snakker menneskelige relasjoner) er aktuelle kunder – livet er for kort til å bistå de vanskelige. Likandes problemstillinger kan gjerne være vanskelige. Kan de løses enkelt?

Gjennomføring av ulike typer prosjekter; produktutvikling, etablering, samsvarskrav med mer. Merittlisten er lang, prosjektlederutdannelse foreligger (Prince 2 Practitioner sertifisert, men kommer absolutt ikke til å bruke det. For mye byråkrati for små foretak.), er først og fremst pådriver. 

Gjennomføring av ulike typer prosjekter; produktutvikling, etablering, samsvarskrav med mer. Merittlisten er lang, prosjektlederutdannelse foreligger (Prince 2 Practitioner sertifisert, men kommer absolutt ikke til å bruke det. For mye byråkrati for små foretak.), er først og fremst pådriver. 

Hjelp til prosjektgjennomføring

Gjennomføring av ulike typer prosjekter; produktutvikling, etablering, samsvarskrav med mer. Prince 2 Practitioner sertifisert, men kommer ikke til å bruke det. For mye byråkrati for små foretak.

Sider på internett - Websider og drift

Utvikling av kravspesifikasjon for- og oppsett av websider. Drift og vedlikehold. Sikker kobling. Backup. Google Analytics. WordPress.

Ledelsesbistand

Mer enn 15 års ledererfaring fra ulike posisjoner. Ved behov for midlertidig bistand eller en bisitter. En forlenget høyrehånd eller bare en samtalepartner.

Konsulenttjenester

Avgrensede oppdrag innenfor administrasjon, ledelse, rapportering, styrearbeid, rutiner, lovtilpasninger (hvitvaskingsloven, personopplysningsloven GDPR), kreativt arbeide med mer.

Oppbevaring av personopplysninger

Compliance-bistand. Oppbevaring og sletting personopplysinger i henhold til ny personopplysningslovgivning / GDPR. Rutinesetting. Sletting. Personvernerklæring. Databehandleravtale.

Intern kontroll og prosedyrer

Bistand til å tilpasse de vanskelige, men nødvendige internkontroll-prosedyrer og den tilhørende rapportering. Kontinuitetsplanlegging.

Kontaktinformasjon

934 07 360

Svartediksveien 14a, 5009 Bergen