Inventic adm design

Administrative tjenester

Org.nr. 920 463 541 (MVA)

Prosjektledelse

Ledelse ulike typer forretningsprosjekter; produktutvikling, etablering, compliance med mer. Prince 2 Practitioner sertifisert.

Ledelsesbistand

Mer enn 15 års ledererfaring fra ulike posisjoner. Ved behov for midlertidig bistand eller en bisitter. En forlenget høyrehånd eller bare en samtalepartner.

Konsulenttjenester

Avgrensede oppdrag innenfor administrasjon, ledelse, rapportering, styrearbeid, rutiner, lovtilpasninger (hvitvaskingsloven, personopplysningsloven GDPR), kreativt arbeide med mer.

Oppbevaring av personopplysninger

Compliance-bistand. Oppbevaring og sletting personopplysinger i henhold til ny personopplysningslovgivning / GDPR. Rutinesetting. Sletting. Personvernerklæring. Databehandleravtale.

Intern kontroll og prosedyrer

Bistand til å tilpasse de vanskelige, men nødvendige internkontroll-prosedyrer og den tilhørende rapportering. Kontinuitetsplanlegging.

Websider og drift

Utvikling av kravspesifikasjon for- og oppsett av websider. Drift og vedlikehold. Sikker kobling. Backup. Google Analytics. WordPress.

Bare spør

Kontaktinformasjon

934 07 360

Svartediksveien 14a, 5009 Bergen