Inventic adm design

Tjenstepriser

Konsulenttjenester - 1100 + mva pr time

Avgrensede oppdrag innenfor administrasjon, ledelse, rapportering, styrearbeid, økonomi, regnskap med mer.
Aktuelt nå er ny personopplysningslov GDPR.
Lang erfaring fra ulike typer forretningsprosjekter; produktutvikling, etablering, compliance med mer. Prince 2 Practitioner sertifisert.

Ledelsesvikariat - pris på forespørsel

Mer enn 15 års ledererfaring fra ulike posisjoner. Har dere midlertidig behov for bistand?

Rammeoppdrag - pris på forespørsel

Et oppdrag som er spesifisert og ønskes utført til på forhånd avtalt fast pris. Timer som medgår til å definere oppdraget kan være gjenstand for timefakturering.

Websider - 21000 + mva

Sider utarbeidet til din bedrift. Utviklet på WordPress. Google Analytics inkludert.
Kan utarbeides til fast pris, kr 18.000. Bistand til å utarbeide design på sidene kan også inkluderes.

Drift av websider - 7000 + mva pr år

Drift av websidene. Inkluderer sikker protokoll og tilhørende sertifikater, lagring, prosessorkostnader og fortløpende backup. Større versjonsendringer kommer utenom, mindre er inkludert.
Vi bruker Digital Ocean til virtuelle servertjenester og Amazon S3 som lagringsmedium for data.

Markedsføring på web - pris på forespørsel

Bistå til markedsføring på web.