Inventic adm design

Administrative tjenester

"25 års erfaring fra ulike typer prosjekter"

Lang erfaring fra ulike typer forretningsprosjekter; produktutvikling, etablering, compliance med mer. Prince 2 Practitioner sertifisert. Lang erfaring fra ulike typer forretningsprosjekter; produktutvikling, etablering, compliance med mer. Prince 2 Practitioner sertifisert. Lang erfaring fra ulike typer forretningsprosjekter; produktutvikling, etablering, compliance med mer. Prince 2 Practitioner sertifisert. Lang erfaring fra ulike typer forretningsprosjekter; produktutvikling, etablering, compliance med mer. Prince 2 Practitioner sertifisert. Lang erfaring fra ulike typer forretningsprosjekter; produktutvikling, etablering, compliance med mer. Prince 2 Practitioner sertifisert.

Behandling av personopplysninger

3 års erfaring fra compliance-prosjekter innen personopplysinger. GDPR skal implementeres i 2018.

Den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

Behandling av personopplysninger

3 års erfaring fra compliance-prosjekter innen personopplysinger. GDPR skal implementeres i 2018.